Praktiske oplysninger

Undervisningen på Fredtoften følger skoleåret, og den enkelte elev har et ugentligt timetal på mellem 21 og 26 lektioner. Praktikforløbende vil højest være 280 timer om året. Undervisningen ligger mellem kl 08:00 og kl 16:00 

Der indlægges relevante ekskursioner og små-rejser, i det omfang dette er muligt i uddannelsesforløbet.
Der er løbende optagelse, Fredtoften optager elever til uddannelsen hele året. 

Pris

Ligesom uddannelsesforløbet er individuelt, er prisen også individuel.

Grundprisenprisen ved 12 måneder er fra kr.  19.500.- til  kr  38.975.- 
Socialpædagogisk støtte, spørg efter pris, der aftales individuelt pr. elev.
Efterværn og ved mentor ordning - aftales der individuel pris. 

På stedet forefindes der låneregntøj og gummistøvler. 

Vi opfordrer eleverne til at tegne en ulykke - og fritidsforsikring.