Pædagogik og metodik for undervisningen

Vi tilbyder et anderledes læringsmiljø i hjemlige og landlige omgivelser, hvor eleven tilegner sig viden såvel på det boglige område som gennem praktisk arbejde på værkstederne og med dyrene på gården. Ud over skolestuerne er naturen og værkstederne vores læringsrum. Eleverne oplever et anderledes læringsmiljø i afstigmatiserende omgivelser på landet i Farum. (20 km fra KBH). Vi er, udover en uddannelse med mange værksteder, også en boglig skole. Omgivet af bøger, natur og dyr får eleven et individuelt undervisnings- tilbud, afhængig af den enkelte elev.

 

Undervisningen i vores STU uddannelse har et afsæt i Situeret Læring, idet der i denne form for læringsmetode, opstår en læring, der strækker sig længere end til ”det”, som eleven lige netop tror, denne har lært. Udover at være en læringsmetode, som passer godt til vores elever, er hensigten at det lærte, herunder også ”Tavs viden,” skal sprede sig og implementeres i hele elevens liv eller livsverden.

Vi ønsker, at vores elever lærer sig at lære. Dette sker gennem vores unikke kombination af værkstedsfag, dyrehold (heste), boglig undervisning og et pædagogisk læringsforløb i praksisfællesskaber. Vores lærere opdateres fagligt, de knytter gerne andre læringsteorier sammen med Situeret læring i de sociale praksisfællesskaber.

Vores elever er alle sammen forskellige, derfor skaber kombinationsmetoden af læringsstile resultater for vores elever. Vores afsæt i værkstedsfagene samt i elev/underviser relationer betyder, at der opstår et opbyggende fundament, der bygger på gensidig tillid. Vi har et ønske om, at ”det” eleverne lærer, bliver identitetsskabende, og en fast del af deres læring og udvikling. Målet på STU Fredtofte er, at eleverne erhverver sig kompetencer således, at de kan bygge videre på det lærte i andre sammenhænge nu som senere i livet.   

 

Vores undervisning er rettet mod fremtiden og den unges muligheder deri.

Vores undervisning tager afsæt i elevens individuelle behov og måde hvorpå denne tilegner sig viden og færdigheder.
Vi underviser i sociale praksisfællesskaber, med en anerkendende og selvværdsstyrkende kommunikation.

I samarbejde med den unge, tilrettelægges 7 – 13 ugers individuelt skemalagte skoleskemaer. Der er efter hvert forløb skriftlig evaluering, evt. sammen med en lærer. På baggrund af evaluering, er der en opfølgende struktureret samtale, der kan ses som en medarbejdersamtale, hvor begge parter bliver hørt.


Undervisningen er strukturopbyggende ”TEACCH inspireret”. Vi har, som et led i at promovere elevernes selvstændighed i arbejdsprocessen (lære sig at lære), opbygget et modul system, som eleven kan udføre sit arbejde efter.  Undervisningsmaterialet benytter sig af såvel billeder som skift. Ofte er eleverne medvirkende til at producere deres eget undervisningsmateriale.


I de sociale praksisfællesskaber er der en flydende kommunikativ og kognitiv tilgang, hvor vi drøfter samfundsrelaterede emner, der behandles i aviser og andre i nyhedsmedier. Her taler vi om også relationer, familie – venner, følelser og de emner, der presser sig på hos den unge.  Den kognitive tilgang er løftet ud af tid og rum, hvis den unge har behov for at tale, finder vi tid og rum for dette. Efter behov kan eleven få tid hos vores Terapeut.