Pædagogik - Læring

Kontakten med dyr og naturen er omdrejningspunktet på Fredtoften. I arbejdet med hesten, lærer de unge, hvordan de skal behandle hesten, i forhold til hestens naturlige adfærd. De unge skal kende hestens fysiske, psykiske og sociale behov, hvilket de lærer at tage højde for, når de skal lægge deres budget. Vi påvirker de unge til at tage ansvar for hesten, ved at inddrage dem og give dem medbestemmelse i selve hesteholdet. Dette sker, ved at give de unge gradvis medbestemmelse over hesten. Den pædagogiske proces i dette forhold træner den unge til voksenlivets valgmuligheder i et trygt miljø. Vi viser dem, hvordan de enkelte valg kan påvirke hestens livskvalitet. I praksis lærer eleven "hvordan fremtiden kan påvirkes via valg". 

Planlægningen af hestens behov og budgetstyringen er synonymt med deres eget husholdningsbudget og skal illustere præmisserne for deres eget voksenliv, når de skal sætte bo. 
Vi har en tæt kontakt med eleverne, og de er aldrig alene i arbejdet med hesten. Undervisningen er situeret og tilrettelagt efter mesterlærerprincipperne i praksisfællesskaber, med sidemandsoplæring. Den teoretiske undervisning vil primært ske mundtlig og med udgangspunkt i det praktiske arbejde. Processen i den situerede læring opfordrer til en tæt kontakt med de unge, hvor vi motivere til en aktiv deltagelse i Fredtoftens aktiviteter. 

I forlængelse af den situerede læring, omkring de specialiserede områder har vi også Skrivestalden, hvor vi har botræning. Alle eleverne på Fredtoften har "boglige" timer efter et individuelt skøn. Her lærer de unge: Dansk, matematik, samfundsfag og de kan få lektiehjælp. De unge lærer om medborgerskab, og identitet i det moderne: "Hvem er jeg - hvem er du". De lærer at tage kontakt til de offentlige instanser, herunder læge / tandlæge bestilling, betale regninger og lægge privat budget. I skrivestalden bestiller vi vores mad, drikkevarer og snacks udefra. I forbindelse med de unges botræning planlægger vi indkøbene efter statens kostråd.

I skrivestalden motiveres de unge til en viden om: Hvordan de fungerer som medborgere i samfundet, og hvordan de kan håndtere dette medborgerskab i relation til deres kompetencer, bosætning, arbejde, uddannelse og fritid.

Undervisningen på Fredtoften er baseret på et anerkendende menneskesyn. Undervisningen er tilrettelagt efter en individuel vurdering af den unges kompetencer, og vil gradvis vende sig mod et mere skolastisk indhold.  De elever, hvis intellekt kan modsvare dette, opfordres til at følge et forløb, der er rettet mod en formel uddannelse, FSA/FSU hvormed de unge kan kan erhverve eksamens og kompetencebeviser for fuldført uddannelse. Vi har vores egne lærere, men vil i vidt omfang benytte os af tilbuddende i det formelle uddannelsessystem. Vi ser det som en ekstra force for eleverne, at mens de er tilknyttet Fredtoftens STU, kan de opretholde deres sikkerhedsnet på Fredtoften, mens de er tilknyttet et VUC. Det er kendt, at den gruppe unge vi henvender os til; at de især, har brug for et socialt fællesskab, hvori de kan finde rodfæste og ro, i et forvejen kendt socialt tilhørsforhold.
Derfor tilbyder vi de elever, der har påbegyndt en uddannelse i vores "Hestestøttet STU forløb" et efterværn, bestående af opfølgning og mentorordning, der er med til at fastholde den unge i uddannelsen.