Målgruppe

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), er for unge af begge køn mellem 16 og 25 år.

Vi modtager unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær uddannelse. Det kan være unge, der er sent udviklede, unge med autisme, ADHD, generelle indlæringsvanskeligheder, ordblindhed, lettere psykiske vanskeligheder (socialt og psykisk sårbare). I denne gruppe har vi også unge, der har brug for at få et pust til en ny fremtid, der er båret af succesoplevelser. Vi har på Fredtoften til hensigt, at forbedre de unges kompetencer via et STU undervisningsforløb. 

Der modtages ikke elever med misbrugsproblemer eller voldelig og uforudsigelig adfærd. Grundet form og indhold i den Hestestøttede STU modtager vi PT kun elever der fysisk kan komme rundt ved egen hjælp.