Økonomi og øvrige faktuelle oplysninger

Prisen på STU og Eftermiddagscaféen beregnes individuelt. Kontakt os for pris pr. elev ved indskrivning. Vi tilbyder solist STU. Der er løbende optag for alle.

Skolen er åben 5 dage om ugen, skolens åbningstidsrum er: Man-fredag: kl. 8.00-14.00. Incl. i prisen er afhentning på Farum station kl. 8.00, andet afhentningssted aftales og beregnes individuelt. Elevernes timetal modsvarer lovens krav.                                         

Vi giver 10% i rabat ved 2 eller flere elever fra samme kommune, både ved elever på STU forløb, Brobygning og på eftermiddagscaféen.

Vi har eftermiddagscafé (tilkøbes) til kl. 17.00 med sociale arrangementer, herunder eksterne fritidsaktiviteter. Der er mulighed for fordybelser i det kreative eller i andre værkstedsfag samt fri adgang til vores motionscenter. Alle aktiviteter forgår med støtte fra vort personale.

Eleverne har i undervisningen adgang til internettet, herunder apps og øvrige programmer. Eleverne har pc til rådighed i undervisningen, idet vi ser teknologien som en støtte i elevens læring og udvikling og som kan være medvirkende til at give eleverne en større selvstændighed.                                                                                                 
Brugen af en pc og ”måden at begå sig på nettet”, Internet Dannelse dvs. ”Færdselsregler for netbrug”- er sammen med It forståelse integreret som en del af undervisning.

Vi integrerer boglig undervisning i værkstedsfagene, gennem læsning af opskrifter m.m.. For de elever, der er bogligt svage, er der vejledning af en lærer, når eleverne producere deres eget undervisningsmateriale, som er let læseligt og støttet af foto dokumentation. For de elever, der har interesse herfor, er der mulighed for at læse folkeskolens fagrække på 9. og 10. skoleår.

Sammen med dagbehandlingsskolen Flagsøvej 1, Farum vil vi kunne føre elever under 18 år op til 9. klasses afgangseksamen. For elever over 18 år vil det kunne ske sammen med vores samarbejdspartner.

Vi stiller naturligvis heste til rådighed på Hesteværkstedet, men ved ønske om egen hest, kan eleven leje hest hos os i perioden for STU, eller kan medtage sin egen mod merberegning af foder m.m..

 

Brobygningsprojekter med genstart, er for de elever, som p.t. ikke er studieegnet til en STU uddannelse og som behøver mere tid til at modnes. Tilrettelæggelsen af Brobygning er individuel, men lægger sig tæt op ad STU Fredtoftes curriculum.