Formålet med STU'en

Er, at den unge: 
  • Opnår personlige muligheder for at  deltage aktivt og selvstændigt i samfundslivet.
  • Opnår faglige kompetencer til uddannelse og beskæftigelse. 
  • Opnår sociale kompetencer til et selvstændigt fritidsliv og voksenliv.

12 uger afklaringsforløb
Uddannelsen inddeles i 12 ugers afklaringsforløb. I denne periode udarbejdes der en individuel uddannelsesplan, der beskriver undervisningsforløbet, kurser, praktik m.m.

Uddannelsesplan
Uddannelsesplanen tilrettelægges individuelt efter den enkelte elevs ressourcer og potentiale. Den evalueres løbende i et fællesskab, bestående af den unge, forældre, Fredtoftens lærere og øvrige samarbejdspartnere, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).