Følgende fag findes på skemaet

Økonomi og Internettet:

Eleven lærer at føre regnskaber og betale regninger, både over egen økonomi og via Kend din tallerken (herunder indkøb af råvarer til måltiderne). Vi har ”Dannelse på Internettet” på skemaet, hvor vi sammen undersøger og lærer, ”Hvordan DU begår dig på nettet, samt hvordan DU optimerer DIN sikkerhed, som netbruger”.

 

Almindelig husførelse:

Oprydning, rengøring, tøjvask og reparation, indkøb i butikker samt over internettet. Under faget Kend din tallerken kigger vi på kosten og kroppens behov for næringsrig kost. Gennem vores Semiøkologiske landbrug/køer og elevernes små køkkenhaver har vi i vores madlavning fokus på økologien og bæredygtige produkter.

 

Morgenmad & frokost:

Vi spiser morgenmad og frokost sammen. Det er måltider, der primært er baseret på næringsrig økologisk kost, som eleverne på skift selv har tilberedt under faget Kend din tallerken.

 

Personlig Hygiejne og fremtoning:

Med afsæt i arbejdspraktikken arbejder vi med personlig fremtoning. Hvorledes man klæder sig, taler og opfører sig i det offentlige rum. På det personlige plan er der fokus på den daglige hygiejne, som kan være svært for nogle af vores elever.

 

Transport:

Vi har skemalagt øvelsen: At køre med offentlige transportmidler, herunder bestilling af billetter, finde ud af køreplaner og komme på bussen/toget i den rigtige retning. Hvis kørsel med offentlig transport er et problem, der kan relateres til en tillægsdiagnose, kan dette fag tilrettelægges, eventuelt i samarbejde med elevens psykolog eller sammen med skolen eksterne psykolog.

 

Sociale relationer:

Vi holder årstidernes fester og er opmærksomme på, at eleverne danner venskaber både indenfor gruppen på STU Fredtofte, men også i forbindelse med eksterne fritidsaktiviteter. Vi støtter eleven i venskabsgrupper på Facebook, som vi har erfaret kan være afsæt for venner i det virkelige liv. Dette er et område, som hænger sammen med faget Økonomi og Internet.

 

Boglige kompetencer:

Hvis eleven er under 18 år, kan denne gå op til 9. klasses FSA, hvis eleven er over 18 år, kan vi i samarbejde med vores samarbejdspartner helt eller delvist tilbyde eleven en FSA eller en mini HF. For alle elever er der fokus på, at forstå dagligdags tekster og talregning, gennem læsning af opskrifter, vejledninger, ved undervisning i bogstav- og talforståelse samt læsning af lettere litteratur. (Herunder leg og Læring til Hest).

 

Særinteresser:

Elevens særinteresser bruges gerne som motivationsfaktor for elevens STU uddannelse og læring.